Marijkesingel 24

2991 BK Barendrecht

Tel: 0180-615903

ING-rekening:

NL81INGB0000669220

E-mail:

 

Secretariaat

maandag en woensdag: 

09.30 - 11.30 uur.

 vrijdag:

11.00 - 12.00 uur

 

Noodsituaties

Voor dringende zaken

(bijv. ziekenzalving of

uitvaart): volg instructie van het antwoordapparaat

R.K. PAROCHIE ST. AUGUSTINUS
 

VIERINGEN
 

 
Kerkelijke tarieven
 

Heeft u er wel eens bij stilgestaan:
 - wat het kost om een kerkgebouw in stand te houden;
 - dat de priesters en pastoraal werkers een salaris ontvangen;
 - wat de stook- en verlichtingskosten zijn van zo'n groot gebouw;
 - dat de verzekeringen betaald moeten worden;
 - alle activiteiten (zoals catechese, jongerenwerk, diaconie, enz.) geld kosten;
 - alle ondersteunende zaken (zoals drukwerk, koffie, kaarsen, enz) ook niet gratis zijn.

 

En dan te weten dat wij als parochiegemeenschap gιιn subsidies krijgen en gιιn financiele ondersteuning krijgen van het bisdom. Wij zijn geheel afhankelijk van de inkomsten (uit collectes en Actie Kerkbalans) die u als parochianen bijeenbrengt.
Giften zijn natuurlijk ook altijd welkom. Deze zijn (onder bepaalde voorwaarden) aftrekbaar van de belasting.
 
Om de parochiegemeenschap in stand te kunnen houden zijn wij daarom genoodzaakt om voor de kerkelijke diensten die wij aanbieden een vergoeding te vragen.
 
Binnen het samenwerkingsverband van de R.K. Federatie H. Maria Magdalena gelden,

sinds 1 september 2015, overal dezelfde tarieven.

 

Kerkelijke tarieven 2023
Bij een uitvaart

 

Tarief

Avondwake

Gebruik van de kerk

€

130,00

Voorganger bij de avondwake

€

80,00

Inzet organist en koor

€

105,00

Condoleance na de avondwake (extra gebruik van de kerk)

€

80,00

 

Kerkelijke uitvaart

Afscheid nemen vσσr de uitvaartviering (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

Gebruik kerk

€

260,00

Voorganger bij de: Eucharistiviering / Woord- & communieviering / Gebedsdienst

€

260,00

Inzet organist en koor

€

105,00

Inzet koster

€

30,00

Voorganger, aansluitend aan de viering bij de: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid / Afscheid in rouwcentrum

€

120,00

Condoleance / korte receptie na de viering in de kerk (extra gebruik van de kerk)

€

130,00

 

Uitvaart zonder kerk

Voorganger, bij de: Teraardebestelling / Crematieplechtigheid / Afscheid in rouwcentrum

€

260,00

 
Bijkomende kosten

Geluidsopname van de viering in de kerk

€

30,00

Koffie/thee per consumptie

€

1,00

Drukwerk per liturgieboekje

€

 0,30

Reiskosten voorganger per km

€

0,32

 
Andere kerkelijke tarieven 2015
 

Tarief

Kerkelijk huwelijk

Voorganger bij de huwelijkssluiting (incl. huwelijksvoorbereiding)

€

260,00

 

Huwelijks-voorbereiding

Inzet pastor. Indien het uitsluitend de voorbereiding betreft op het kerkelijk huwelijk en het huwelijk wordt buiten de federatie voltrokken.

€

100,00

 

Aparte jubileumviering

Voorganger bij de jubileumviering

€

100,00

 
Bijkomende kosten

Gebruik van de kerk bij huwelijk / jubileumviering

€

260,00

Inzet organist en koor

€

105,00

Inzet koster

€

30,00

Geluidsopname van de viering in de kerk

€

30,00

Koffie/thee per consumptie

€

1,00

Drukwerk per liturgieboekje

€

 0,30

Reiskosten voorganger per km

€

0,32

 

Jubileumviering

Inzet voorganger tijdens normale viering (extra aandacht / voorbereiding)

€

50,00

 
Andere sacramentele bedieningen

Dopen (incl. doopviering en voorbereiding), per dopeling

€

50,00

1e H. Communie (incl. viering en voorbereiding), per communicant

€

50,00

H. Vormsel (incl. viering en voorbereiding), per vormeling

€

50,00

Biecht

€

gratis

Ziekenzalving / bediening van een parochiaan
(anders € 50,00)

€

gratis

 

Misstipendium

Per misintentie, bij de voorbede af te kondigen.

€

12,00

 

 

 

 

 

Binnen het

samenwerkingsverband van de federatie gelden

(bij alle parochies)

dezelfde tarieven.

maakt deel uit van

R.K Parochie St. Augustinus ~ Marijkesingel 24 ~ 2991 BK Barendrecht ~ 0180-615903